vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

PracaRozwój Osobisty

Jak efektywnie zarządzać czasem?

Jak efektywnie zarządzać czasem?

Zarządzanie czasem – pojęcie, o którym się bardzo dużo słyszy. Wiąże się ono z optymalnym wykorzystaniem czasu w dążeniu do celu. Cel może być różny. Może to być wykonanie jakiegoś zadania lub długofalowy proces, który rozpoczęliśmy. Chodzi o to, aby w taki sposób zaplanować pracę, żeby przyniosło ona oczekiwane efekty.

Zarządzanie czasem – jak robić to efektywnie?

Przede wszystkim należy stworzyć sobie plan działania. Powinien on obejmować kilka elementów. Pierwszym z nich jest wyznaczenie celu, a następnie zaplanowanie jego wykonania. Zarządzanie czasem to także podejmowanie decyzji oraz organizacja i realizacja założonego planu. Cały proces powinien być kontrolowany, a na końcu przeanalizowany. Analiza pozwala stwierdzić, czy wszystko przebiegło zgodnie z planem. Bardzo pomocnym elementem w zarządzaniu czasem jest stworzenie analizy SWOT. A co to takiego jest? Jest to spisanie swoich słabych i mocnych stron, wad i zalet. Taka analiza pozwoli skupić się nam na tych rzeczach, które hamują nasz rozwój i sprawiają, że nie działamy konsekwentnie.

Jak organizować swój czas?

Zarządzanie czasem polega na efektywnym jego wykorzystaniu. Warto zastanowić się nad tym, jak pracujemy i czy podczas wykonywania jakiś zajęć nie przeszkadzają nam czynniki zewnętrzne czy wewnętrzne. Można zrobić sobie listę tak zwanych pożeraczy czasu. Najczęściej czas marnowany jest na rozmowy telefoniczne, które nie były przewidziane. Niektóre osoby nie mają odpowiedniej motywacji, co również sprawia, że czas jest wykorzystany nieefektywnie. Hałas lub inne czynniki zewnętrzne mogą rozpraszać naszą uwagę czy robienie kilku czynności w jednym czasie. Brak organizacji i samodyscypliny prowadzą bardzo często do opóźnień lub do niewłaściwego wykonania danego zadania.

Jak wyeliminować dekoncentrujące czynniki, które obniżają efektywność?

Niestety czynników, które zaburzają efektywne zarządzanie czasem jest bardzo dużo. Jednak możne je wyeliminować lub znacznie zminimalizować. Jak to zrobić? Pomocną rzeczą jest sporządzanie listy rzeczy, które musimy zrobić. Można zapisać je na kartce, którą przyczepimy do lodówki lub będziemy mieli zawsze przy sobie. Nie trzeba być cały czas perfekcjonistą. Musimy pozwolić sobie na drobne niedociągnięcia i niedoskonałości, dzięki temu nie będziemy się stresować i nie stracimy zapału do pracy. Podczas wykonywania wyznaczonych zajęć należy się na nich skupić i wyeliminować czynniki, które mogą nas dekoncentrować. Jeśli przeszkadza nam hałas, to znajdźmy ustronne miejsce, w którym będziemy mogli się skoncentrować i wyciszyć. Musimy zorganizować swoją pracę tak, aby mieć również czas na inne rzeczy. Przede wszystkim należy trzymać się wyznaczonych terminów i ram czasowych.

Czy każdy może nauczyć się dobrze zarządzać czasem?

Z pozoru zarządzanie czasem może wydawać się trudne. Jednak wszystkiego można się nauczyć. Wystarczy zastosować się do pewnych reguł i powoli wdrażać je w życie. Umiejętne gospodarowanie czasem pozwala na szybsze i sprawniejsze wykonywanie zaplanowanych zadań. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu dla siebie i swoich bliskich. Aby efektywnie zarządzać czasem, należy uświadomić sobie, że planowanie jest ważne, a jeszcze ważniejsze jest trzymanie się tego planu i jego realizacja.

Udostępnij