vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

BiznesEkonomia

Czym jest dźwignia finansowa?

Czym jest dźwignia finansowa?

Jedną z wielu możliwości pomnażania swoich środków finansowych jest przeprowadzanie transakcji na rynku walutowym. Coraz popularniejsze wśród inwestorów jest inwestowanie pieniędzy przy użyciu dźwigni finansowej, która pozwala na osiągnięcie dużych zysków podczas inwestowania małych sum pieniędzy.

Co to jest dźwignia finansowa?

Aby przedsiębiorstwa mogły realizować swoje cele, muszą mieć odpowiednią ilość środków pieniężnych, które nazywane są kapitałem i na które składa się kapitał własny i obcy. Kapitałem własnym są pieniądze wszystkich właścicieli i udziałowców oraz zysk, jakie firma wypracowała. Kapitałem obcym są pieniądze, które zostały pozyskane od podmiotów, które nie są powiązane z firmą. Najpopularniejszymi środkami pozyskanymi od zewnętrznych podmiotów są dotacje, dofinansowania, kredyty bankowe, leasing oraz emisję obligacji.
Dźwignia finansowa jest uruchamania wtedy gdy przedsiębiorstwo zaczyna korzystać z zewnętrznych form finansowania. Jej poziom wyliczany jest ze wzoru, w którym zyski operacyjne firmy bez odsetek podzielone są przez zyski operacyjne z odsetkami. Dzięki temu działaniu obliczyć można procentowy wpływ zmiany zysku operacyjnego na procentowy zysk brutto.

Zastosowanie dźwigni finansowej

Stosowanie dźwigni polega na zwiększeniu udziału długu w kapitale przedsiębiorstwa, aby móc zwiększyć poziom stopy zwrotu, czyli dochodów pochodzących z własnego kapitału. Użycie obcych kapitałów pozwala zwiększyć zyski, jakie generuje sprzedaż towarów względem tych zysków, które można osiągnąć poprzez finansowanie produkcji tylko z kapitału własnego.
Póki koszt obcych kapitałów jest mniejszy od rentowności majątku, przedsiębiorstwo może czerpać dodatkowe korzyści, które wyrażone są wzrostem kapitałów własnych środków finansowych. Wzrost rentowności pieniędzy włożonych w przedsiębiorstwo przez właścicieli ponad środki pozyskane od osób z zewnątrz jest efektem wykorzystania dźwigni finansowej.

Dlaczego warto korzystać z efektu dźwigni finansowej?

Przedsiębiorcy korzystają z obcego kapitału, ponieważ wiąże się on z mniejszym kosztem długu względem środków własnych, a także z możliwością skorzystania z osłony podatkowej, która polega na obniżeniu kosztu podatku dochodowego ze względu na sfinansowanie produkcji środkami z zewnątrz. Podstawą do zmniejszenia opodatkowania są odsetki, które stanowią koszt pozyskania dochodu.
Korzyścią płynącą ze skorzystania z kapitału obcego jest podniesienie rentowności kapitału własnego przedsiębiorstwa. Rentowność ta obliczana jest jako stosunek netto do kapitału własnego. Im wyższy jest stosunek netto do kapitału własnego, tym sytuacja przedsiębiorstwa jest lepsza.
Korzystanie z kapitału obcego zalecane jest wtedy kiedy jego procentowy koszt wynosi mniej niż rentowność majątkowa przedsiębiorstwa, ponieważ efekt dźwigni finansowej może być negatywny lub pozytywny.
Negatywny efekt dźwigni jest wtedy, gdy odsetki, jakie trzeba płacić, doprowadzają do spadku rentowności własnych środków finansowych. Pozytywny efekt jest wtedy, kiedy po skorzystaniu z kapitału obcego rośnie rentowność przedsiębiorstwa.

Zobacz także: Czym są fundusze venture capital?

Udostępnij