vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Ekonomia

Czym jest PKB?

Czym jest PKB?

Aby móc określić wielkość danej gospodarki, warto wiedzieć, czym jest PKB. Jego spadek może zwiastować nadchodzący kryzys gospodarczy, wzrost postrzegany jest jako dynamiczny rozwój społeczeństwa. Warto wiedzieć, że poziom PKB zależny jest od wielu czynników, składających się na to, w jakiej kondycji znajduje się państwo. Obecna wysokość PKB świadczy o tym, czy gospodarka danego państwa rozwija się, czy też aktualnie znajduje się w fazie regresu.

Co to jest PKB?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że PKB – czyli produkt krajowy brutto – jest wyznacznikiem efektów działalności społeczeństwa kraju. Wysokość PKB jest wykorzystywana w systemie narodowych rachunków. PKB określa, jaką wartość posiadają wszystkie usługi i dobra wytworzone w określonym czasie w państwie.

Jak obecnie prezentuje się PKB Polski?

Można powiedzieć, że obecnie sytuacja gospodarcza w Polsce ma charakter mieszany. Oznacza to, że składają się na nią sektor prywatny i sektor publiczny. Sektor prywatny został przywrócony w Polsce w roku 1989 i od tego czasu PKB Polski wzrosło o ponad 800%. Było to możliwe dzięki prywatyzacji państwowych firm, rozwojowi prywatnych przedsiębiorstw, a także otwarciu się rynku na inwestycje zagraniczne.

Wraz z nadejściem roku 2020 i rozwojem pandemii koronawirusa Polska gospodarka znacznie ucierpiała. Oczywiście, nie jest ona ewenementem na skalę światową, bowiem spadki gospodarcze zarejestrowało chyba każde państwo świata. W pierwszym kwartale 2020 roku wartość PKB wzrosła o 2%, by w drugim kwartale spaść o ponad 8.

Co oznacza określenie dług publiczny?

Mówiąc o wskaźniku PKB, nie sposób nie wspomnieć o długu publicznym. Jest on bowiem pojęciem z nim ściśle związanym i określa jakie zadłużenia posiadają przedsiębiorstwa z sektora finansów publicznych. Mowa tutaj o zadłużeniach z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągania kredytów i pożyczek, przyjmowania depozytów, zobowiązań finansowych, a także bezspornych orzeczeń sądowych i administracyjnych.

Wars tutaj podkreślić że wskaźnik długu publicznego nie uwzględnia długów, jakie mają wobec siebie różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Dane z 2015 roku określają sytuację jako alarmującą – w tamtym czasie zadłużenie Polski przekraczało 1000 miliardów złotych, co stanowiło ponad 60% wartości PKB.

PKB – największe gospodarki świata

Wiedząc, co to jest PKB, można określić, które państwa świata postrzegane są za najbogatsze. Mowa tutaj oczywiście o tych państwach, które mogą pochwalić się najwyższym wskaźnikiem PKB. Są to państwa, które niezmiennie od wielu lat zajmują czołowe pozycje w rankingach określających wartość PKB. Mowa tutaj o Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, czy też Francji. Ranking z 2020 roku umieszcza Polskę na 22 miejscu.

Podsumowując, PKB może stanowić wskaźnik pomocny w określaniu stanu gospodarki danego państwa. Wiele osób uznaje jednak, że nie jest to on końca miarodajny, bowiem bierze pod uwagę wyłącznie kryterium geograficzne, bez takich wartości jak bezpłatna praca wolontariuszy, zróżnicowanie dochodów w społeczeństwie czy też wolny czas pracowników.

Zobacz także: Co to jest inflacja?

Udostępnij