vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

BiznesEkonomia

Ekonomia neoklasyczna – główne założenia

Ekonomia neoklasyczna – główne założenia

Wśród głównych założeń ekonomii neoklasycznej można znaleźć między innymi pojęcie konkurencji doskonałej. Oprócz tego ekonomia neoklasyczna postuluje istnienie mechanizmu rynkowego, który reguluje naturalne powstawanie popytu i podaży.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są główne założenia ekonomii noeklasycznej
  • czym jest konkurencja doskonała
  • jakie są przykłądy konkurencji doskonałej

Ekonomia neoklasyczna –  główne założenia

Ekonomia neoklasyczna to jeden z nurtów ekonomii, którego początek datuje się na drugą połowę XIX wieku. Wśród głównych osiągnięć ekonomii neoklasycznej można wyróżnić między innymi stworzenie dokładnego opisu teorii popytu i podaży. Oprócz tego przedstawiciele ekonomii neoklasycznej skupili się na opracowaniu teorii równowagi rynkowej. Sporym osiągnięciem neoklasycznych ekonomistów jest także wprowadzenie rachunku różniczkowego, który umożliwił analizę zależności pomiędzy poszczególnymi zjawiskami ekonomicznymi .

Model ekonomii neoklasycznej skupia się na wyjaśnieniu zachowań podmiotów w różnych gospodarkach, zakładając między innymi racjonalność jednostek. Oprócz tego zgodnie z zasadami ekonomii neoklasycznej wszystkie podmioty gospodarcze działają w oparciu o pełne i dokładne informacje. Według założeń tego nurtu ekonomicznego głównym celem przedsiębiorstw jest maksymalizacja zysków. Poza tym w ekonomii neoklasycznej niezwykle ważną rolę odgrywa także pojęcie konkurencji doskonałej.

Czym jest konkurencja doskonała?

Konkurencja doskonała to jedno z głównych założeń ekonomii neoklasycznej, zgodnie z którym żaden z podmiotów nie ma wpływu na zmianę ceny danego produktu lub usługi. W tym wypadku jedynymi elementami wpływającymi na zmianę ceny są popyt i podaż.

Wśród głównych założeń konkurencji doskonałej można wyróżnić między innymi mnogość podmiotów – rynek konkurencji doskonałej obfituje w nabywców i sprzedawców. Warto pamiętać jednak o tym, że wpływ pojedynczego uczestnika rynku nie odgrywa zbyt znaczącej roli. Oprócz tego konkurencja doskonała charakteryzuje się homogenicznością produktu, oznacza to, że usługi i produkty oferowane przez różnych sprzedawców są jednakowe. Kolejną istotną cechą konkurencji doskonałej jest swoboda wejścia na rynek oraz możliwość jego bezproblemowego opuszczenia. Konkurencja doskonała bazuje także na rzetelnej i pełnej informacji, dzięki której poszczególne podmioty są poinformowane o wszystkich aspektach prowadzonej działalności biznesowej.

ekonomia neoklasyczna

Konkurencja doskonała przykłady

Wśród przykładów działalności zbliżających się do głównych założeń konkurencji doskonałej można wyróżnić między innymi rynek e-commerce. Warto pamiętać tym, że zgodnie z zasadami konkurencji doskonałej rozpoczęcie działalności w sieci, podobnie jak jej zlikwidowanie, jest stosunkowo proste. Dodatkowo spora część sklepów działających w sieci sprzedaje te same lub bardzo podobne produkty, a działania marketingowe mogą przynieść rezultat wyłącznie w momencie zachowania minimalnego poziomu cen.

Kolejny obszar spełniający większość kryteriów konkurencji doskonałej stanowią firmy oferujące podobne lub niemal identyczne usługi. Przedsiębiorstwa takie jak warsztaty mechaniczne czy stacje benzynowe nie mogą pozwolić sobie na nadmierne windowanie cen. Ceny benzyny czy usług wykwalifikowanych mechaników dyktowane są w dużej mierze przez popyt i podaż.

Udostępnij