vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

BiznesInwestycje

Czym jest dywersyfikacja portfela?

Czym jest dywersyfikacja portfela?

Inwestowanie środków pieniężnych umożliwia ich pomnożenie, a co za tym idzie, generuje zyski. Podczas inwestowania trzeba być ostrożnym i starać się inwestować w bezpieczne inwestycje. W tej sytuacji ważne i bardzo pomocne jest korzystanie z dywersyfikacji portfela.

Co to jest dywersyfikacja portfela?

Dywersyfikacja portfela to podzielenie swoich środków finansowych przeznaczonych do inwestowania na kilka grup, które inwestuje się w różnego rodzaju produkty finansowe, jakimi są obligacje, akcje, nieruchomości lub lokaty.
Zabieg podziału pieniędzy umożliwia zminimalizować ryzyko strat całych nakładów finansowych. Kiedy jedno z aktywów straci swoją wartość, inne mogą wygenerować zysk, który pokryje straty. Dywersyfikację portfela najlepiej przeprowadzić po obserwacji tego, jak pracują pieniądze na rynku i w razie potrzeby zmienić strategię.
Podział pieniędzy pozwala uniknąć dużych strat w czasie zmian na rynku inwestycyjnym, ponieważ różne aktywa zachowują się w inny sposób w czasie dekoniunktury. Im mniej portfel inwestycyjny uzależniony jest od jednej spółki, tym mniejsze jest ryzyko straty wszystkich środków finansowych wtedy gdy dane aktywa stracą na wartości.

Dywersyfikacja portfela w krótkim i długim okresie czasu

Dywersyfikacja podczas długoterminowego inwestowania musi zostać rozbudowana w szczególności jeśli inwestowane są duże pieniądze. Długi okres inwestowania trwa od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Podczas inwestowania na długi okres czasu środki finansowe powinny być przeznaczone na dużą ilość aktywów o większym ryzyku, a co za tym idzie nastawione na większy zysk.
Długoterminowe inwestycje dają zysk nawet po okresowych dekoniunkturach. Dłuższy okres inwestycyjny wiąże się z zakupem większej ilości aktywów bezpiecznych. Do bezpiecznych aktywów zaliczyć można obligacje przedsiębiorstw korporacyjnych oraz stabilnych gospodarczo krajów. Aktywa takie są w bardzo małym stopniu narażone na spadek wartości.
Krótkoterminowe inwestycje najczęściej dotyczą walut oraz pojedynczych akcji. W czasie takiej inwestycji dywersyfikacja polega na nie inwestowaniu w tylko jedne aktywa czy waluty. Ilość aktywów, w jakie inwestujemy, uzależniona jest od ilości środków finansowych zawartych w portfelu inwestycyjnym.

Sposoby na zastosowanie dywersyfikacji portfela

Dywersyfikacja portfela może zostać wykorzystana w następujące sposoby:
* liczba papierów wartościowych – pomysł podziału portfela opiera się na inwestycji w większą ilość papierów wartościowych, tak by mieć ich więcej w portfelu,
* korelacja – portfel może być zdyweryfikowany kiedy zawiera ujemnie skorelowane akcje. Poziom ryzyka można na tej podstawie uznać za mniejszy, ponieważ ceny aktywów rozchodzą się w różnych kierunkach,
* dywersyfikacja branżowa – podzielony portfel powinien mieszać w sobie akcje różnych spółek z różnych branż i sektorów gospodarczych,
* dywersyfikacja geograficzna – jest to inwestycja w aktywa z różnych części geograficznych świata, która ogranicza ryzyko strat do minimum.

Udostępnij