vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

EkonomiaPraca

Pracownicze plany kapitałowe czy warto?

Pracownicze plany kapitałowe czy warto?

Pracownicze plany kapitałowe to pojęcie, które budzi coraz większe zainteresowanie w ostatnich latach. Warto wiedzieć, na czym one polegają.

Czym są pracownicze plany kapitałowe?

Nazwa ta odnosi się do programu systematycznego oszczędzania, który pozwoli na zaspokojenie potrzeb finansowych pracowników po osiągnięciu przez nich 60. roku życia. Wszystkie środki, które zgromadzi pracownik na swoim koncie, będą stanowiły jego własność prywatną.

To, jaka instytucja finansowa będzie prowadziła pracownicze plany kapitałowe dla pracowników, będzie zależało od podmiotu, w jakim są oni zatrudnieni. Program obejmuje pracownika i pracodawcę obowiązkiem dokonywania wpłat podstawowych, a także daje im możliwość wpłacenia dodatkowych środków pieniężnych. Pracownik w każdej chwili może zrezygnować z uczestniczenia w pracowniczych planach kapitałowych.

Celem pracowniczych planów kapitałowych jest zachęcenie pracowników do systematycznego oszczędzania pieniędzy. Wszystkie środki zgromadzone w ten sposób będą stanowiły prywatną własność uczestników programu, a także, co jest bardzo ważne – będą podlegać dziedziczeniu. Nie ma więc szans na to, by zgromadzony kapitał zwyczajnie przepadł.

Pracownicze plany kapitałowe czy warto?

Aby móc odpowiedzieć na pytanie, czy warto zainteresować się pracowniczymi planami kapitałowymi, należy wiedzieć, jakiej wysokości wpłaty należy uiszczać. Otóż, wpłata podstawowa, która leży po stronie pracownika, wynosi wartość 2% jego wynagrodzenia. Dodatkową wpłatę, jaką pracownik może uiścić dobrowolnie, wpłaca się w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Trzeba pamiętać o tym, że podstawowa wpłata obowiązuje również pracodawcę. Zobowiązany jest on do uiszczenia 1,5% wynagrodzenia pracownika. Mówiąc o wynagrodzeniu pracownika bierze się tutaj pod uwagę podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że skarb państwa na konto każdego uczestnika wpłaca jednorazową wpłatę powitalną o wartości 250 zł. Po spełnieniu określonych warunków pracownik może także liczyć na dopłaty roczne w wysokości 240 zł.

Zobacz też: Co to jest kredyt obrotowy?

W jaki sposób nastąpi wypłata środków?

Pierwszą wpłatę pracownik otrzyma natychmiast po ukończeniu 60 roku życia. Będzie wynosiła ona wartość 25% środków zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych. Pracownik może złożyć wniosek o wypłacenie tej kwoty w ratach. Pozostała część – czyli 75% zgromadzonych środków – będzie wypłacana ratalnie – co najmniej w 120 ratach. Uczestnik programu może zażądać wypłaty pieniędzy w mniejszej liczbie rat. Jednak w takiej sytuacji będzie zmuszony do zapłaty podatku od dochodów kapitałowych.

Warto także wiedzieć, że prawo dopuszcza możliwość wypłaty środków z pracowniczych planów kapitałowych przed ukończeniem 60 roku życia. Jednak w takiej sytuacji pracownik nieodwracalnie traci kwoty uzyskane od skarbu państwa. Trzeba liczyć się z tym, że 30% wpłat, które uiści pracodawca, zostanie przekazana na konto pracownika w ZUSie. Od pozostałej kwoty, która zostanie wypłacona pracownikowi, zostanie potrącony podatek dochodowy.

Wydawać by się mogło, że pracownicze plany kapitałowe są doskonały pomysłem na zabezpieczenie pracownika w podeszłym wieku.

Udostępnij