vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Biznes

Kto może skorzystać i jakie obowiązują stawki ryczałtu 2023?

Kto może skorzystać i jakie obowiązują stawki ryczałtu 2023?

Czas rozliczania się z fiskusem nadciąga wielkimi krokami. Dla wielu z nas jest to stresujący temat, ponieważ nie każdy musi być biegły w temacie podatków. Duża cześć Polaków nadal zdaje się uciekać przed kwestiami dotyczącymi zeznań podatkowych, które nie kojarzą się z niczym miłym. Nic dziwnego, bowiem urząd skarbowy nie należy do miejsc, w których chcemy przebywać. W poniższym artykule przybliżymy kwestię ryczałtu ewidencjonowanego. 

Oblicz bezpłatnie ryczałt ewidencjonowany z PITax.pl

Ryczałt – co to właściwie oznacza? 

Ryczałt w dosłownym rozumieniu jest to kwota pieniężna o ustalonej z góry wysokości, bez rozliczania poszczególnych transakcji. Przykładem może być zryczałtowana opłata pocztowa, a więc ustalona wcześniej należna kwota za korzystanie z pocztowych usług. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego rodzaju formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, jednocześnie nie mając możliwości pomniejszenia kwoty podatku o koszty jego pozyskania. Ryczałt ewidencjonowany wykorzystają zarówno posiadacze działalności indywidulanych, jak i spółek osobowych. Jest to uproszczona forma opodatkowania, w której stawki wahają się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Ryczałt a VAT różnią się stałymi stawkami w przypadku ryczałtu oraz zmiennymi, w zależności od dochodu w przypadku VAT.

Zryczałtowany podatek dochodowy – dla kogo?

Rozlicz PIT-28 z PITax.pl

Zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą posłużyć się między innymi osoby fizyczne, które: prowadzą pozarolnicza działalność gospodarczą, są wspólnikami w spółkach cywilnych, jawnych. Skorzystają z niego także osoby fizyczne, których przychody pochodzą z własnej oprawy, chowu lub hodowli. Podobnie kwestia wygląda w przypadku podatników pozyskujących dochód z przedsiębiorstwa w spadku lub spółki cywilnej. Co ważne, podatek ryczałtowy od 2023 roku będzie obowiązywał również podatników pozyskujących przychody z najmu prywatnego, a więc najmu poza działalnością gospodarczą. Dotyczy to również dzierżawy oraz podobnych umów. 

Ryczałt 2023 – limit przychodów

Osoby, które zdecydują się na formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencyjnych obowiązują określone limity przychodów. W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą pozarolniczą, limit przychodów w roku poprzedzającym rok podatkowy nie może przekraczać kwoty 2 000 000 euro. Spółki jawne i cywilne dotyczy ten sam limit, jednak dotyczy on sumy przychodów wspólników. Przychody w odniesieniu do każdego poszczególnego wspólnika określa się w sposób proporcjonalny do jego udziału w zysku. Kwotę podawaną w walucie euro przelicza się na złote przyjmując średni kurs, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października. Tak więc w bieżącym roku limit przychodów osiągniętych w 2022 roku będzie wynosił 965,440 złotych, ponieważ tak wskazywał kurs w dni 3 października. Podatnicy mają więc w obowiązku obliczać ryczał za każdy miesiąc i wnosić stosowną opłatę do urzędu skarbowego nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca. Istnieje również możliwość wnoszenia opłaty kwartalnej. 

Ryczałt 2023 - wszystkiego dowiesz się n aPITax.pl

Ryczałt 2022 – stawki 

Stawki ryczałtu za rok podatkowy 2022 różnią się ze względy na rodzaj wykonywanej działalności. Stawki wahają się w przedziale od 2% do 17%. Najwyższą stawkę, a więc 17% podatku zapłacą osoby wykonujące tak zwane wolne zawody. Są to więc właściciele działalności gospodarczych prowadzonych osobiście, czyli bez zatrudniania osób trzecich. 15% podatek będą zobowiązani zapłacić między innymi podatnicy pozyskujący przychód z: pośrednictwa sprzedaży hurtowej, z usług kulturalnych i rozrywkowych, usług związanych z rekreacją i sportem. Stawki ryczałtu wg PKW 2022 a 2023 warto sprawdzić na stronach rządowych, aby poznać ewentualne zmiany. Ryczałt dla lekarzy oraz innych podatników pozyskujących przychód ze świadczenia usług opieki zdrowotnej wynosi 14%. Ryczałt w wysokości 12% dotyczy osób związanych ze świadczeniem usług takich jak: wydawanie pakietów gier komputerowych czy pakietów oprogramowania systemowego. 2% mniejszy ryczałt zapłacą natomiast osoby kupujące lub sprzedające nieruchomości na własny rachunek. Ryczałt od najmu wynosi natomiast 8 i 5. Stawka ryczałtu 5,5% dotyczy między innymi przychodów działalności twórczej oraz robót budowlanych. Stawkę 3% uzyskają osoby z tytułu prowadzenia działalności gastronomicznej lub usługowej w zakresie handlu. Najniższy procent ryczałtu, bo zaledwie 2% zapłacą osoby pozyskujące przychód z produktów roślinnych oraz zwierzęcych z własnej uprawy lub hodowli. Ryczałt 2022 oraz jego konkretne stawki zostały szczegółowo opisane na rządowej stronie podatki.gov.pl. 

Co jeszcze warto wiedzieć o ryczałcie? 

Ważną kwestią dla osób rozliczających się na zasadach ryczałtu jest kwestia – składka zdrowotna 2022 a ryczałt. Przedsiębiorcy na ryczałcie opłacają składkę zdrowotną w kwocie miesięcznie 9% wartości podstawy przychodów. Podstawę stanowi przychód roczny, pomniejszony o składki społeczne. Istnieją trzy progi podstawy wymiaru składki, w zależności od przychodów: przychód do 60 000 złotych – 60%, od 60 000 złotych do 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia oraz powyżej 300 000 złotych – 180% przeciętnego wynagrodzenia. W sieci dostępny jest kalkulator składek zdrowotnych, dzięki któremu w łatwy sposób sprawdzisz wysokość stawek. Dostępne są również narzędzia, dzięki którym łatwo obliczysz ryczałt samochodowy. Zmiany wprowadził Polski Ład – ryczałt nie jest już tak jasny, jak mogłoby się to wydawać. Polski Ład sprawił również, że część z podatników nie będzie dłużej rozliczała się za pomocą PIT-28, a za pomocą PIT-36. Po więcej informacji warto zajrzeć na strony rządowe, które uwzględniają wszystkie zmiany Polskiego Ładu. 

Artykuł sponsorowany

Udostępnij