vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Biznes

Czy można cofnąć wniosek o upadłość konsumencką?

Czy można cofnąć wniosek o upadłość konsumencką?

Jak każdy wie, życie bywa nieprzewidywalne. Czasami, aż ciężko uwierzyć w absurdalność sytuacji, w których się znaleźliśmy. Na pewno jedną z nich może być własna niewypłacalność. Nikt z nas nie zakłada, że nie będzie go stać na spłacanie zobowiązań finansowych, a czasami tak właśnie bywa. Co zrobić, gdy wnieśliśmy do sądu wniosek o upadłość konsumencką, a wydarzyło się coś, co powoduje, że chcemy się z niej wycofać? Czy można cofnąć upadłość konsumencką i na jakich zasadach?

Czym jest upadłość?

Na wniosek niewypłacalnego konsumenta lub jego wierzycieli sąd upadłościowy wszczyna postępowanie w celu ustalenia jej zasadności. Jeśli przedstawione przesłanki okażą się zgodne z faktyczną sytuacją, sąd ustala upadłość konsumencką. Wraz z ogłoszeniem upadłości sąd przyznaje konsumentowi syndyka. Do jego głównych zadań należy sporządzenie spisu majątku (masy upadłości), oraz spisu wszystkich wierzytelności. Jeśli po likwidacji (sprzedaży) masy upadłości, nadal pozostaną niespłacone zaległości finansowe, syndyk ustala plan spłaty wierzycieli. Plan ten może obejmować od 3 do 7 lat w zależności od przyczyny powstania niewypłacalności.

Czy można wycofać złożony wniosek?

Do momentu prawomocnego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsument ma prawo cofnięcia złożonego wniosku. Uprawomocnienie to następuje po upływie 7 dni od ogłoszenia postanowienia albo doręczenia go dłużnikowi. Sąd upadłościowy ma wtedy obowiązek wydania postanowienia o umorzeniu postępowania i w ten sposób kończy się postępowanie.

W takiej chwili upadłość traktowana jest tak, jak gdyby nigdy wniosek nie został złożony. A sąd nie posiada tu żadnej dowolności, musi zadecydować zgodnie z wolą cofającego wniosek konsumenta.

Co się dzieje jeśli dłużnik rozmyśli się później?

W sytuacji, w której dłużnik rozmyśli się później, ma on również możliwość cofnięcia złożonego wniosku i wniesienie o umorzenie postępowania, jednak sytuacja wygląda tu nieco inaczej. Sąd bowiem nie ma obowiązku umorzenia postępowania. Od indywidualnego rozpatrzenia sądu należy, czy postępowanie umorzy zgodnie z wolą dłużnika, czy będzie ono prowadzone dalej.

W jakich okolicznościach sąd może odmówić umorzenia postępowania?

Sąd może odmówić umorzenia postępowania, jeśli stwierdzi, że może dojść do pokrzywdzenia wierzycieli i chęci uchylenia się wnioskodawcy od spłacenia wierzytelności. Chodzi głównie o sytuację, w której dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w momencie, gdy prowadzane są przez wierzycieli postępowania egzekucyjne, a gdy nastąpi ich umorzenie za sprawą ogłoszenia upadłości i przekazaniu środków finansowych do masy upadłości, doprowadza do umorzenia postępowania upadłościowego, uniemożliwiając przeprowadzenie skutecznej egzekucji zarówno w postępowaniu egzekucyjnym jak i upadłościowym.

To czy faktycznie sąd postanowi o umorzeniu postępowania, zależy głównie od tego, czy konsument nie chcę się uchylić od spłacenia kredytów gotówkowych, leasingów za samochód, czy pożyczek bez BIK. Zupełnie inną sytuacją jest, gdy w trakcie weryfikacji wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub tuż po ogłoszeniu upadłości konsument otrzymuje spadek, który w dużej mierze może pokryć jego zadłużenie.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij