vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Biznes

Kluczowe zagadnienia dla rozliczenia PIT 37

Kluczowe zagadnienia dla rozliczenia PIT 37

Rozliczenie rocznego zeznania podatkowego w ramach formularza PIT 37 jest uważane za jednocześnie najprostszą i najtrudniejszą deklarację podatkową. Z jednej strony jest to jeden z najpopularniejszych i najlepiej znanych zeznań podatkowych w Polsce, z drugiej strony służy najczęściej podatnikom, którzy na co dzień nie zajmują się ani rachunkami, ani księgowością. Warto więc odpowiedzieć na kluczowe zagadnienia związane z tym PIT.

Jakich dokumentów potrzebuję żeby rozliczyć PIT online?

W celu rozliczenia PIT 37 podatnikowi potrzebne są informacje. Podstawowym dokumentem źródłowym, zawierającym dane związane z rozliczeniem PIT dla osób pracujących w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia, jest PIT 11, który podatnik powinien otrzymać od swojego płatnika (np. pracodawcy) do końca lutego (za rok poprzedzający).

Co zrobić jeżeli nie otrzymałem(am) deklaracji PIT 11 od pracodawcy?

Niestety brak otrzymanej deklaracji PIT 11 od pracodawcy nie zwalnia podatnika z obowiązku przygotowania i złożenia indywidualnej, rocznej deklaracji podatkowej, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Ustawodawca zobowiązał podatników do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), według ustalonego wzoru, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym bez względu na to, czy podatnik otrzymał (czy nie otrzymał) PIT 11. Dlatego, w sytuacji jeżeli podatnik nie otrzyma swojego PIT 11 od pracodawcy, powinien w pierwszej kolejności interweniować w jego dziale kadr (lub innym zajmującym się e-PITami) oraz przygotować swoje rozliczenie PIT na podstawie posiadanych przez siebie informacji.

Jaki jest termin złożenia e-deklaracji PIT 37?

PIT 37 składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W roku 2022 termin ten wypada w sobotę, dlatego zgodnie z art. 12 § 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), zostaje przesunięty (przedłużony) na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (tj. na poniedziałek 2 maja 2022 roku). Nie ma tutaj znaczenia (dla określenia terminu) czy podatnik zdecydował się na rozliczenie w formie tradycyjnej czy elektronicznej.

Czy PIT 37 można złożyć w formie papierowej?

Coraz więcej podatników przygotowuje rozliczenie PIT się w formach elektronicznych – PIT online, oraz w usłudze Twój e-PIT. Jednak dla deklaracji PIT 37 ustawodawca dalej pozostawił możliwość rozliczenia w formie tradycyjnej (papierowej). Zgodnie z oficjalną broszurą informacyjną dla tej deklaracji podatkowej zeznanie papierowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) albo nadać/złożyć w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (placówka pocztowa Poczty Polskiej S.A).

Czy PIT 37 można rozliczyć w Twój e-PIT?

Deklaracja PIT 37 jest dostępna dla podatników do  rozliczenia zarówno w specjalnych aplikacjach do PIT online jak i w usłudze Twój e-PIT. Ciekawym połączeniem może być skorzystanie z możliwości zaciągnięcia danych z Twój e-PIT do aplikacji do PIT online. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnik może wykorzystać przygotowanie danych przez Krajową Administrację Skarbową, oraz wsparcie w ulubionym programie do e-deklaracji.

Udostępnij