vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Biznes

Impreza masowa a wymagania względem bezpieczeństwa

Impreza masowa a wymagania względem bezpieczeństwa

Najważniejszą cechą imprezy masowej jest duża liczba osób, które biorą w niej udział, a im więcej ludzi, tym możliwość wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia jest większa. Organizatorzy wydarzeń sportowych lub koncertów muszą zapewnić komfort wszystkim uczestnikom imprezy. Zachodzi również konieczność spełnienia przepisów dotyczących bezpieczeństwa na imprezie masowej. Jak więc zabezpieczyć imprezę masową zgodnie z prawem?

O czym musi pamiętać organizator imprezy masowej?

Organizator imprezy masowej musi zapewnić bezpieczną i komfortową atmosferę uczestnikom, wykonawcom oraz obsłudze. Organizacja imprezy powinna być poprzedzona uzyskaniem na nią zgody od właściwego organu administracyjnego – trzeba to zrobić przynajmniej 30 dni przed wydarzeniem. Należy również przedstawić plan wydarzenia oraz regulamin uczestniczenia w nim. Formalnościami nie musi zajmować się sam organizator, ale np. oddelegowana do tego firma. Niektóre agencje ochrony oferują kompleksowe organizowanie imprez – jest to nie tylko sama ochrona na imprezy, ale też załatwianie formalności, sprzątanie po wydarzeniu itp.

Pod względem bezpieczeństwa organizator musi zapewnić udział służb porządkowych, pomoc medyczną – w tym dostęp do środków pierwszej pomocy. W ustawie o ochronie imprez masowych są również wymogi związane z przepisami przeciwpożarowymi.  W budynku lub na obszarze, na którym odbywa się wydarzenie, konieczne jest zapewnienie ciągów komunikacyjnych o odpowiedniej szerokości, odstępów między rzędami oraz wyjść ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne powinny zostać oznaczone w czytelny i zgodny z przepisami sposób. 

Ważne jest zapewnienie dostępu do budynków sanitarnych oraz zapewnienie miejsc, w których obsługa może odpocząć. Organizatorzy imprez masowych nie mogą zapomnieć o zawarciu umowy ubezpieczenia za szkody wyrządzone uczestnikom wydarzenia.

Jak wygląda ochrona imprez masowych?

Ochrona na imprezy wynajmowana jest w celu utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom organizowanego wydarzenia. Jej zadaniem jest również zmniejszanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych incydentów oraz zarządzanie tłumem, a jeśli zajdzie taka potrzeba – przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Wszystkie działania podejmowane przez pracowników ochrony muszą być dyskretne, ale skuteczne, tak aby nie przeszkadzać uczestnikom imprezy masowej.

Ochrona imprez polega też na zabezpieczaniu sprzętu oraz infrastruktury obiektu. Kompleksowa ochrona imprez obejmuje również ustawianie barierek do wydzielania sektorów oraz obsługę wszystkich punktów kontroli bezpieczeństwa i dostępu (prześwietlarki RTG, bramki do wykrywania metalu).

Pracownik ochrony zatrudniony do obsługi imprezy masowej  powinien być przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy, skutecznie przeciwdziałać aktom przemocy oraz współpracować z innymi służbami odpowiadającymi za porządek publiczny. Warto też zaznaczyć, że ochrona imprezy to również dbanie o wizerunek organizatora, dlatego do tego zadania angażuje się jedynie profesjonalistów z dużym doświadczeniem.

Udostępnij