vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Rozwój Osobisty

Czym jest piramida potrzeb Maslowa?

Czym jest piramida potrzeb Maslowa?

Piramida potrzeb Maslowa stanowi hierarchię potrzeb ludzkich. Dzielą się one na potrzeby fizjologiczne, samorealizacji, bezpieczeństwa oraz potrzebę miłości i szacunku.

Potrzeby fizjologiczne

U podstaw piramidy potrzeb Maslowa znajdują się potrzeby fizjologiczne. Są to potrzeby, które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem organizmu. Bez nich organizm nie będzie mógł prawidłowo działać. Przede wszystkim jest to potrzeba picia i jedzenia, snu, odpoczynku czy prokreacji. Oczywiście są to potrzeby najniższego rzędu, dzięki którym człowiek jest w stanie przetrwać. Jeśli nie zostaną one zaspokojone, to stan zdrowia może się zdecydowanie pogorszyć, a w konsekwencji doprowadzić nawet do śmierci. Jeśli podstawowe potrzeby są spełnione, to dopiero wówczas człowiek jest w stanie skupić się na wyższych potrzebach, które chciałby zaspokoić.

Potrzeba bezpieczeństwa

Maslow podzielił potrzebę bezpieczeństwa na trzy części. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli takie, które zapewnia godne życie. Drugą z nich stanowi bezpieczeństwo osobiste. To z kolei sprawia, że czujemy się spokojnie i nie martwimy się o życie nasze i naszych bliskich. Tego rodzaju potrzebę bardzo ciężko jest zaspokoić w krajach, w których toczą się wojny lub są one narażone na różnego rodzaju ataki czy kataklizmy. Jest jeszcze bezpieczeństwo zdrowotne, które jest zapewnione w przypadku dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej. Potrzeba bezpieczeństwa odgrywa znaczącą rolę w przypadku małych dzieci. Jeśli będą czuć się bezpiecznie, to będą mogły się one prawidłowo rozwijać.

Potrzeba miłości i szacunku

Są to potrzeby, które znajdują się na trzecim poziomie piramidy potrzeb Maslowa. Muszą być one realizowane już od najmłodszych lat, aby dziecko rozwijało odpowiednio. Każdy człowiek oczekuje od drugiego człowieka miłości i zrozumienia. Pozytywne kontakty z drugą osobą sprawiają, że czujemy się bezpieczni i kochani. Dzięki temu człowiek potrafi założyć rodzinę i stworzyć piękny związek oparty na czułości, zaufaniu i miłości. Potrzebę szacunku można podzielić na dążenie do uznania przez inne osoby oraz szacunku do samego siebie. Jedno bez drugiego nie potrafi funkcjonować gdyż, jeśli nie szanujemy samych siebie, to ciężko będzie nam uszanować inne osoby. Szacunek związany jest z takimi cechami jak wolność, niezależność oraz opanowanie.

Potrzeba samorealizacji

Na szczycie piramidy Maslowa znajduje się potrzeba samorealizacji. Jest to potrzeba, o której w obecnych czasach mówi się bardzo dużo. Samorealizacja polega na rozwoju. Jest to chęć zdobycia nowej wiedzy lub doświadczenie czegoś innego. Może to być związane z rozwijaniem swoich pasji lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Realizować swoje potrzeby można na każdym poziomie. Dla jednej osoby znaczenie ma awans w pracy, a dla innej najważniejsza jest realizacja siebie w roli rodzica. Samorealizacja polega na podnoszeniu swoich umiejętności, które sprawiają nam radość i powodują, że czujemy się świetnie w tym, co robimy.

Zobacz także: Jak odpowiednio zmotywować się do pracy?

Udostępnij