vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Biznes

Zdolność kredytowa – czym jest i od czego zależy?

Zdolność kredytowa – czym jest i od czego zależy?

Czym jest zdolność kredytowa? Jakie czynniki wpływają na wysokość Twojej zdolności kredytowej? Przeczytaj i sprawdź!

Zdolność kredytowa – co to takiego?

Zdolność kredytowa to po prostu możliwość spłaty określonego zobowiązania w uzgodnionym terminie – oczywiście wraz z odsetkami. Ujmując nieco inaczej, zdolność kredytowa to maksymalna kwota kredytu, jaką może zaciągnąć kredytobiorca. Co jednak ciekawe, nie ma jednego uniwersalnego wzoru na określenie zdolności kredytowej – każdy kredytobiorca stosuje swój własny algorytm do tego celu. Dlatego też może dojść do sytuacji, gdy ta sama osoba będzie miała zupełnie różne zdolności kredytowe w kilku instytucjach finansowych. Oczywiście możliwe jest wskazanie kilku podstawowych elementów, które wpływają w mniejszej lub większej mierze na Twoją faktyczną zdolność kredytową.

Co wpływa na Twoją zdolność kredytową?

Na Twoje zdolności finansowe w największej mierze wpływają uzyskiwane dochody. Bank przede wszystkim interesuje wysokość Twoich dochodów oraz źródło ich pochodzenia, do tego ważny jest choćby okres ich uzyskiwania oraz regularność wpływów. Kredytodawcy zależy, aby Twoje wpływy były powtarzalne i możliwe do udokumentowania. Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się tu wynagrodzenie, poza tym może to być emerytura, bezterminowa renta, zarobki uzyskiwane z prowadzonej działalności czy też dochody z wynajmu. Jeżeli dysponujesz kilkoma źródłami regularnych dochodów, instytucja finansowa zsumuje je wszystkie i na ich podstawie określi Twoją zdolność. Pamiętaj przy tym, że w obliczaniu zdolności finansowej nie są uwzględniane takie źródła dochodów jak renta czasowa, praca na czarno, jednorazowe premie czy niezgłoszony wynajem mieszkania.

Warto też zauważyć, że przy wyliczaniu zdolności kredytowej istotna jest wysokość dochodu po odliczeniu regularnie ponoszonych kosztów. Taki dochód netto jest istotny zwłaszcza w przypadku umowy o pracę. Koszty uzyskania przychodu stosują przedsiębiorcy prowadzący działalność, ale też osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. To kluczowe w kontekście zdolności kredytowej, gdyż w procedurze udzielania kredytu na mieszkanie bank będzie brał pod uwagę dochód netto, a jego wartość dla przedsiębiorcy może być zmienna zależnie od wyników finansowych czy prowadzonej formy rozliczeń. W przypadku umów cywilnoprawnych dochód może być obniżony o 20% lub 50% z uwagi na zastosowane koszty uzyskania przychodu.

Na koniec trzeba przypomnieć, że dla banku bardzo ważny będzie Twój rodzaj umowy. Najkorzystniejszą ze strony kredytodawcy będzie oczywiście umowa o pracę, gdyż uważana jest ona za najstabilniejszą formę dochodów. Wtedy też kredytodawca przyjmie 100% kwoty z umowy jako uzyskany dochód. W sieci znajdziesz wiele kalkulatorów zdolności kredytowej, pamiętaj jednak, że zwykle są one uproszczone i pozwolą Ci jedynie na oszacowanie przybliżonej zdolności kredytowej – swojego wyniku nie możesz traktować jako w 100% wiążącego.

Źródła:

  • https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-zdolnosc-kredytowa
  • http://zdolnosckredytowainfo.pl/informator/od-czego-zalezy-zdolnosc-kredytowa/chhe_dtjh
  • https://www.morizon.pl/blog/zdolnosc-kredytowa-czym-jest-co-na-nia-wplywa/

Udostępnij