Etap:

Określenie

Preferencji

Zadania na etapie

+ Omawiamy Styl

+ Ustalamy grupę docelową

+ Określamy cel strony www

Co otrzymujemy?

+ Preferencje klienta

+ Wypełniony Brief

= Rdzeń projektu.

Narzędzia które wykorzystujemy:  Email, Google Doc, Asana

Etap:

Mapa Strony

Zadania na etapie

+ Potrzeby odbiorcy

+ Portfolio klienta

Co otrzymujemy?

+ Zawartość strony internetowej

= Mapa strony z podziałem na kategorie.

Od klienta potrzebujmemy:  Struktura produktowa, Kategorie usług Narzędzia które wykorzystujemy:  Tablica kredowa, Mockflow

Etap:

Makiety

Zadania na etapie

+ Ułożenie funkcjonalności oraz elementów graficznych

+ Wiedza z zakresu UX

Co otrzymujemy?

+ Makiety spełniające potrzeby klienta

= Baza do tworzenia projektów graficznych

Od klienta potrzebujmemy:  Zdjęcia, materiały graficzne, teskty

 

Narzędzia które wykorzystujemy:  Papier i ołówek, Symu.co, Mockflow

Etap:

Projekty graficzne

Zadania na etapie

+ Ustalenie stylu

+ Kolorystyka

+ Stylizowanie elementów graficznych

+ Funkcjonalności

Co otrzymujemy?

+ Projekt graficzny strony głównej

+ Elementy graficzne oraz funkcjonalności podstron

= Unikalne projekty graficzne

Od klienta potrzebujmemy:  Brakujące teksty, zdjęcia i grafiki - jeśli nie zostały przesłane na wcześniejszych etapach.

 

Narzędzia które wykorzystujemy:  Photoshop CC, Illustrator CC, Symu.co

Etap:

Oprogramowanie Strony

Zadania na etapie

+ Postawienie stron internetowej

+ Aktywowanie funkcjonalności

+ Dodanie animacji

Co otrzymujemy?

+ Zakodowaną stronę

= W pełni działająca witryna

Od klienta potrzebujmemy:  Cierpliwość*

* kodowanie standardowej strony zajmuje około 3 tygodnie

Etap:

Wdrożenie

Zadania na etapie

+ Sprawdzenie funkcjonalności i poprawności wyświetlania poszczególnych elementów

+ Testowania wyświetlania strony

+ Instrukcja obsługi w formacie pdf

Co otrzymujemy?

+ Kolejną wytrynę do naszego portfolio

= Zadowolenie klienta